Hiện tại, Cổng thông tin điện tử thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm. Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố góp ý để hoàn chỉnh Website. Trân trọng cảm ơn.